logo

image-title

«با هم است که می‌توانیم.»

جهان همواره در حال تغییر بوده است. امروز این تغییرات سرعت بیشتری گرفته؛ اما کشور ما در بازه‌هایی از تاریخ، با وجود پتانسیل‌های بالا، هنوز با این تغییرات همگام نشده است. ما در پروفایل باور داریم اگر فضایی مناسب برای تبادل دانش و تجربه متخصصین ایرانی از سرتاسر جهان داشته باشیم، اگر بر استعدادها ارزش بیشتری گذاشته شود، و اگر با همت خود ایجاد هم‌افزایی کنیم، دور از ذهن نیست تا در کنار هم بتوانیم جایگاه شایسته کشورمان را بازگردانیم.

پروفایل آمده است تا پلی باشد میان دنیای واقعی و فضای مجازی. این سرویس، در کنار ارائه بستری برای معرفی هویت تخصصی و اجتماعی کاربران، آن‌ها را در اعتبار بخشیدن به هویت مجازیشان تشویق می‌کند. پروفایل همچنین فضایی را برای تبادل دانش و افکار قدرتمند متخصصین فارسی‌زبان، ایجاد می‌کند.

در پروفایل باور داریم که شبکه‌سازی و گسترش ارتباطات، فرصت‌های جدیدی را برای افراد ایجاد می‌کند و مهمترین مأموریت ما، کمک به شکل‌گیری این ارتباطات و نیز شکوفایی، دیده شدن و بکارگیری استعدادهای این افراد است.

از طرفی، ساختن یک جامعه قدرتمند در گرو آن است که مسئولین کشور در ایجاد و گسترش شفافیت بکوشند و متخصصین به این باور برسند که صدای آن‌ها شنیده شده و موثر واقع می‌شود. پروفایل می‌خواهد تا به عنوان ابزاری بی‌طرف، برای شنیده شدن صداهای مختلف و ایجاد گفتمان ایفای نقش کند.

پروفایل پلتفرمی است که با تأکید بر امنیت، سادگی، یکپارچگی و همگام با استانداردهای جهانی، بر اساس ماموریت خود و نیازهای متخصصین ایرانی، قدم به قدم خدمات جامعی را به کاربران ارائه خواهد کرد.

پروفایل، شبکه اجتماعی ایرانی؛ هسته‌اش را اعتماد، امید، رشد، شکوفایی و سازندگی تشکیل می‌دهد.