logo

آیا می‌توانم مطلبی را در فضایی شخصی برای خود ذخیره کنم؟

برای آن که مطلبی را برای بررسی در آینده ذخیره کنید، کافیست:

روی آیکن در پایین مطلب کلیک کنید تا به رنگ آبی درآید. برای مشاهده «مطالب ذخیره شده» خود به ستون سمت راست در صفحه فید مراجعه کرده و روی قسمت مربوطه کلیک نمایید.

این بخش از پروفایل شما تنها توسط خودتان قابل دسترسی و مشاهده است.