logo

محتوا در پروفایل / مدیریت مطالب

چگونه می‌توانم در متن مطلبم، از پروفایلِ یک فرد نام ببرم؟ (با لینک مستقیم به پروفایل او)

شما می‌توانید با استفاده از نام کاربری افراد، در متن مطلب خود از آن‌ها نام ببرید و خواننده را به صفحه وی هدایت کنید. برای این کار، کافیست در متن مطلب خود از ترکیب علامت @ به علاوه نام کاربری پروفایل فرد مورد نظر استفاده کنید. نام کاربری یک پروفایل در آدرس آن وجود دارد.

به عنوان مثال با به کار بردن @us در مطلب خود، به صفحه سازمانی شرکت پروفایل لینکی ایجاد می‌کنید. (آدرس صفحه پروفایل: profile.ir/us)