logo

پروفایل شخصی من / پروفایل من

چگونه برای پروفایلم، نشان تأیید بگیرم؟

برای آن که حساب کاربریِ چهره‌های مردمی، افراد مشهور یا برندهای معروف، توسط پروفایل تایید شده و به رسمیت شناخته شوند، صاحبان این حساب‌ها می‌توانند برای گرفتن «نشان تایید»، درخواستی ارسال کنند. این کار از مشکلات ناشی از جعل شدنِ حساب کاربری آن‌ها نیز جلوگیری می‌کند. در حال حاضر، تا اطلاع ثانوی امکان گرفتن نشان تایید وجود ندارد.